Verlof en vakantie

Verlof (vrije uren of dagen) moet vooraf via een formulier door ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de teamleider. Klik om een Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek te downloaden.

 

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Krokusvakantie 22 februari 2020 t/m 1 maart 2020
Pasen en meivakantie 10 april 2020 t/m 13 april 2020

25 april 2020 t/m 5 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020