Medezeggenschapsraad

De scholengroep waartoe Mavo Doorn behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school. Zijn bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Sinds het schooljaar 2017 – 2018 bestaat er ook een deelraad voor Mavo Doorn. De deelraad MR Mavo Doorn (DRMD) komt maandelijks bij elkaar en heeft regelmatig overleg met de directie van school. Zo is het nieuwe onderwijsconcept een vast punt voor de DRMD om te bespreken. De Deelraad beslist mee over alle belangrijke zaken die de school en scholengroep aangaan zoals: financiën, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

De DRMD zal via de website van de school regelmatig verslag doen van actuele onderwerpen binnen de Deelraad. Ook via de oudernieuwsbrief zal hierop gewezen worden.

De samenstelling van de Deelraad Mavo Doorn is met ingang van het schooljaar 2019-2020 als volgt:

  • Vanuit de leerlingen: Arien van de Wetering (D3a) en Febe Copier (D2b)
  • Vanuit de ouders: Nadine van Loosbroek (moeder van Tessa Copier (D2B) en Febe Copier (D2B)) en Margriet van Donselaar (moeder van Nicole (D2b))
  • Vanuit de docenten: Robbert van Sluijters en Tonko van ’t Hek.
  • Vanuit het onderwijsondersteunend personeel (OOP): Jannes Rosendal.

Contact

rsluijters@mavodoorn.nl

Reglement

Huishoudelijk Reglement juli 2019

Verslagen

Publieksversie verslag 23 januari 2020 DRMD
Publieksversie verslag 21 november 2019 DRMD
Publieksversie verslag 24 september 2019 DRMD
Jaarverslag DRMD 2017 -2019
Publieksversie verslag 9 juli 2019 DRMD
publieksversie vergadering 11 juni 2019
Publieksversie vergadering 16 april 2019
Publieksversie verslag DRMD 19 maart 2019
Publieksversie vergadering 19 februari 2019
Publieksversie vergadering 22 januari 2019
Publieksversie vergadering 20 november 2018
Publieksversie vergadering 16 oktober 2018
Publieksversie vergadering 25 september 2018
Publieksversie verslag 14 mei 2018
Publieksversie verslag 25 september 2017 DRMD
Publieksversie verslag DRMD 9 oktober 2017
Publieksversie verslag 13 november 2017 DRMD