Introductie 2

Op Mavo Doorn word je uitgedaagd om prestaties te leveren, je grenzen te verleggen en je talenten te ontwikkelen. Hierbij word je geholpen door docenten, mentoren en de andere medewerkers van de school.

Op Mavo Doorn word je uitgedaagd om prestaties te leveren, je grenzen te verleggen en je talenten te ontwikkelen. Hierbij word je geholpen door docenten, mentoren en de andere medewerkers van de school.

Visie op leren
Je krijgt onderwijs op Mavo- of op Havo-niveau, waarin je als leerling bij het leren een actieve rol hebt. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de pauzes en tijdens buitenschoolse activiteiten. Je ontwikkelt daardoor zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Onze bedoeling is dat je als leerling, geïnspireerd en begeleid door je docenten, het maximale uit jezelf haalt. De school wil je daarbij helpen door een veilige, vertrouwde, uitdagende en afwisselende leeromgeving te bieden.

Talent
Mavo Doorn wil de talenten van de leerlingen maximaal helpen ontwikkelen en rekening houden met verschillen in belangstelling, manier van leren, niveau of tempo. Hoe doen wij dat? Wij bieden realistisch en uitdagend onderwijs met betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast dagen wij jou uit om in de Talentklassen te ontdekken waar jouw talenten liggen en die talenten verder te ontwikkelen.

Pedagogisch / didactische visie en aanpak

Op Mavo Doorn word je als leerling positief benaderd. Wij zijn een relatief kleine school met een open cultuur, een echte community, waardoor je je al snel thuis voelt. Wij hebben ook hoge verwachtingen van je prestaties. Als leerling ben je verantwoordelijk voor jezelf, je werk en je omgeving en ga je respectvol en verdraagzaam met elkaar om.

Tijdens de les werk je onder begeleiding van de docenten aan je ontwikkeling. Docenten zijn zich ervan bewust dat niet alle leerlingen hetzelfde zijn en op dezelfde manier leren. Daarom houden wij in onze lessen rekening met verschillen in niveau en tempo. De docenten gebruiken een variatie aan lesmethoden en materiaal om de lessen voor alle leerlingen uitdagend te houden.