Communicatie

Als school vinden we goede communicatie tussen school en ouders belangrijk. Voor het schoolsucces en welbevinden van uw kind is het belangrijk dat wij en u goed samenwerken.

Als school vinden we goede communicatie tussen school en ouders belangrijk. Voor het schoolsucces en welbevinden van uw kind is het belangrijk dat wij en u goed samenwerken.

Wij zullen u regelmatig informeren. Dat doen we via deze site, via de nieuwsbrief (zie onder), via algemene mailings (per jaarlaag) of individueel wanneer daar aanleiding toe is. De mentor of teamleider doet dat telefonisch of via de mail. Communicatie is een tweezijdig proces en daarom vragen we u om daarin een pro-actieve rol te vervullen en contact met ons op te nemen, wanneer u vragen of opmerkingen hebt.

Voor minder urgente zaken kunt u ons via de e-mail bereiken. De e-mailadressen kunt u vinden op de pagina TEAM. Voor dringende zaken kunt u natuurlijk altijd bellen.

Bij het eerste en tweede rapport in december en maart organiseren we een docentenspreekuur, waarbij u met de mentor en/of enkele lesgevende docenten een 10-minutengesprek kunt aanvragen. Leerlingen zijn wat ons betreft naderukkelijk welkom bij deze gesprekken.

Aan het begin van het schooljaar vinden kennismakings-/informatie-avonden per leerjaar plaats om als ouders kennis te maken met de mentor en geïnformeerd te worden over de gang van zaken in het betreffende leerjaar.

Ieder jaar zijn er ouders die zich actief voor de school inzetten: bijvoorbeeld door hun diensten aan te bieden bij de organisatie van diverse evenementen en excursies.

Tenslotte nemen ouders op Mavo Doorn deel aan de medezeggenschapsraad en ouderraad om samen met de schoolleiding en het bestuur het beleid van de school te ontwikkelen of uit te voeren.